My

Jsme sví

a umělecký masážní ateliér Tantra Ambient vytváříme pro Vás i pro nás.

Chceme se zasloužit o světový mír a navýšit hrubé domácí štěstí. Jak jinak než koncentrovaným dáváním lásky a potěšení v umění tantrické masáže. V terapii laskavým dotekem a prohloubením okamžiku přítomnosti.

Inspirovali jsme se tím nejlepším a vystříhali se toho nejhoršího, dodali něco nového a obohatili o kouzlo našich osobností.

A tak vzniklo toto výjimečné místo, ve kterém se tvoří výjimečná umělecká díla – laskavost, něžnost, inspirace, štěstí, radost, smyslnost, extáze, vášeň, meditace, hloubka, moudrost, naplnění, péče, pochopení, přijetí, blízkost, intuice, duch..

Umělečtí maséři pracují technikou intuitivních, láskyplných doteků. Jsou přítomni celou svou bytostí a v plném napojení na přítomný okamžik. Pozorní k tvořivému proudu vznikajícímu ve společném kontaktu.

Chceme Vás vytrhnout ze všednosti a automatizovaného chápání skutečnosti. Přesvědčit otevřeným srdcem o existující kráse, která se rozpíná z Vašeho středu směrem do prostoru. Jsme schopni probouzet ji tím nejnaturálnějším a nejpřímnějším způsobem – dotekem s láskou a pozorností.

Z nejvzácnějších prvků dnešní doby je lidská pozornost, která je neustále ptýlena a podrobována. Věnovat někomu plnou pozornost, v pohledu, ve slově, v doteku, v myšlence, v pocitu, nese v sobě obrovskou dávku pozitivně laděné léčivé energie. Věnováním plné pozornosti Vám chceme dobít energii pro zdraví a růst Vaší vnitřní krásy a tvůrčí síly, kterou pak můžete přirozeně šířit dál.